Leren van het leven

Wat houdt leren van het leven in?

Om te kunnen leren van het leven maak je gebruik van je zintuigen, je gevoel, je intuïtie en je verstand. Je maakt gebruik van de spiegel die het leven je voorhoudt. De buitenwereld spiegelt je je eigen binnenwereld. Alles wat je in jezelf nog (onbewust) afwijst wijs je ook in de buitenwereld af. Zo binnen zo buiten is een natuurlijke wetmatigheid. Leren van het leven betekent dat je wijzer wordt van je ervaringen en dat je jezelf beter leert kennen. Leren van het leven begint bij het nemen van de verantwoording van wat je is overkomen of van wat niet prettig voelt. De verantwoording nemen betekent niet dat je schuldig bent of iets fout hebt gedaan. De verantwoording nemen betekent dat je begrijpt dat jij de sleutel hebt om een pijnlijke ervaring om te zetten in wijsheid en liefde en je les te leren.  Als kers op de taart trek je dezelfde situaties en/of mensen niet meer aan en verdwijnen je klachten.

 

 

Waardoor ben ik gaan leren van het leven?

In 2008 beleefde ik een dieptepunt in mijn leven. Aan de buitenkant had ik mijn leventje tiptop voor elkaar maar mijn binnenkant zat er niet meer zo rooskleurig bij. Ik had me teveel aangepast en weggegeven en voelde nog maar weinig levenslust en geluk. Ook had ik last van verschillende fysieke klachten. Kortom: ik was mezelf kwijtgeraakt en zat niet meer lekker in mijn vel.

Ik volgde verschillende opleidingen en workshops die me hielpen om tot antwoorden en oplossingen in mezelf te komen. Vooral door de behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project kon ik grote stappen zetten. De levenslust kwam terug, mijn zelfvertrouwen nam toe en mijn fysieke klachten verdwenen.

Het is mijn ervaring dat je een klacht niet echt kunt oplossen door alleen het symptoom aan te pakken. Juist door ook de onderliggende emotionele oorzaak te verwerken en je les te leren kun je werkelijk iets oplossen. Het leven is niet altijd leuk, wel altijd leerzaam.

In 2013 ben ik mijn eigen praktijk gestart met als doel mensen te helpen met het leren van het leven naar meer zelfvertrouwen, wijsheid en levenslust. Ik werk op een holistische manier en kijk naar de mens als één geheel.

Wil jij leren van het leven?

Hoe kan alles wat je overkomt jou versterken? Waarom kom je steeds in vergelijkbare situaties terecht? Waarom doe je wat je doet en zeg je wat je zegt?

Je bewust worden van je eigen overtuigingen, angsten en patronen is daarbij essentieel . Ik begeleid je daarvoor van het denken naar het voelen zodat je inzicht krijgt in jezelf en je eigen gedrag.

Daarnaast maken we contact met nog onverwerkte gevoelens en emoties. Hierdoor gaat de energie beter stromen en kom je tot meer helderheid. Energetische blokkades en fysieke pijn kunnen hierdoor opgelost worden.

Kortom: wil jij leren van het leven en jezelf versterken? Ik help je graag. Mijn werkwijze.

 

 

 

 

 

Een heldere kijk op je leven